Odliczanie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

Kwota odliczenia z tytułu zakupu pierwszego (lub kilku pierwszych) urządzeń fiskalnych - 90% wartości kasy, nie więcej niż 700zł.

Podatnik planujący zakup kas na kilka stanowisk sprzedaży, aby uzyskać zwrot za wszystkie kasy, powinien zgłosić w US ilość kas, jaką przewiduje zakupić. W pierwszym miesiącu ewidencjonowania nie trzeba jednorazowo kupować wszystkich kas, zgłoszonych do US na kilka stanowisk sprzedaży. Firma ma obowiązek postawić minimum 1/5 przewidzianych kas, a kolejne (w ilości nie mniejszej niż również 1/5) w miesiącach kolejnych.

 

Warunki skorzystania z ulgi:

  • rozpoczęcie ewidencjonowania w terminie zgodnym z Ustawą,

  • zapłata całej kwoty z tytułu faktury za zakup kasy fiskalnej,

  • zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego o liczbie kas i miejscu ich używania do ewidencjonowania. Zawiadomienie w formie pisemnej musi nastąpić przed rozpoczęciem ewidencjonowania.

 

O fiskalizacjii kasy zarówno serwis kasy jak i podatnik mają obowiązek powiadomić właściwy US w terminie 7 dni od daty fiskalizacji. Po otrzymaniu zawiadomienia, urząd nadaje kasie numer ewidencyjny, który należy w sposób trwały nanieść na kasę.

Prawo do ulgi przysługuje jedynie na zakup "pierwszych" kas. Tzn. tych które zostały zakupione w momencie powstania obowiązku ewidencjonowania i wówczas zgłoszone do US. Jeżeli z czasem przedsiębiorca rozszerzy ilość punktów sprzedaży, to zakup kas do ich obsłużenia nie daje prawa do ulgi. Podobnie jak zakup kas mających zastąpić kasy wycofane z użytku.

Warto pamiętać, że likwidacja działalności przed upływem 3 lat od zainstalowania kasy fiskalnej zobowiązuje podatnika do zwrotu ulgi z tyt. zakupu kasy. 

 

Formularze do pobrania:

Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania Pobierz
Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej Pobierz

 

Projekt Rozporządzenia w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących [27.10.2010] Kliknij TU