Symplex zmiana VAT

W związku ze zmianą stawek VAT od stycznia 2011 roku, firma Symplex wprowadziła istotne zmiany w programie.
 

 1. Aby od dnia 01.01.2011 prawidłowo przejść na nowe stawki VAT, należy przygotować do tego celu swoją bazę. Taką modyfikację umożliwia program w wersjach od numeru 5.1.xxxx.3736.

  Rys.1. Komunikat wstępny.
 2. W spisie towarów została dodana nowa kolumna (nr 40 – „Nowa stawka VAT”). W tej kolumnie należy wprowadzić dla każdego towaru taką stawkę VAT, jaka będzie obowiązywała od stycznia 2011 r.


  Rys.2. Nowa rubryka w magazynie.
   

 3. Aby uprościć procedurę wprowadzania nowych stawek VAT w magazynie została dodana nowa funkcja „Alt-F3 Ustal nowy VAT”. Funkcja umożliwia szybkie uzupełnienie kolumny nr 40 – "Nowa stawka VAT".


  Rys.3. Szybka zmiana kolumny nr 40 – „Nowa stawka VAT”.

 4. Operacje, które należy wykonać przed zmianą stawek VAT:
  1. Odpisać nieodpisane dokumenty (Miesiące / Funkcje serwisowe / Dokumenty, które należy odpisać).
  2. Sprawdzić, czy wszystkie zaległe dokumenty zostały wprowadzone.
  3. Odczytać i odpisać sprzedaż z kas fiskalnych.
  4. Wykonać inwentaryzację (Raporty /Inwentura/ Protokół różnic - korekta stanów).
  5. Zafakturować wszystkie WZ oczekujące.
  6. Spakować i zarchiwizować dane.
   (Poprzedzające zmianę czynności powinny zostać wykonane, ale nie jest to niezbęd
 5. Przed rozpoczęciem sprzedaży w nowym roku należy uruchomić klawisz „Alt-F5 Przenieś VAT”. Program wprowadzi wówczas stawki wpisane w kolumnie 40 do kolumn "Stawka VAT zakup" i "Stawka VAT sprzedaż".
 6. Opcję „Alt-F5 Przenieś VAT” należy uruchomić w każdym magazynie osobno,
 7. W czasie wykonywania tej operacji program wyliczy nowe ceny towarów. W zależności od konfiguracji magazynu netto/brutto (Miesiące / Instalacja, konfiguracja / Opcje / Magazyn) ceny zmienią się wg następującego schematu:
  1. magazyn w cenach netto - program skoryguje ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian,
  2. magazyn w cenach brutto - program na nowo naliczy ceny netto, a brutto pozostawi bez zmian.