Czy można sprzedać kasę fiskalną?

Czy można sprzedać kasę fiskalną?
2020-12-17 SET Bez kategorii

Zamykając działalność gospodarczą, wielu przedsiębiorców zastanawia się, co należy zrobić z kasą fiskalną: czy można ją po prostu sprzedać, czy też należy zachować? W tym przypadku pojawiają się pytania dotyczące tego, jak to wygląda od strony prawnej – czy przepisy wyraźnie zakazują sprzedaży używanej kasy, czy też w określonych przypadkach taka czynność jest możliwa, a jeśli tak, to jakie warunki musi spełnić. Zakończenie działalności a kasa fiskalna to dosyć szeroki temat, na który nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Czy można sprzedać kasę fiskalną innemu przedsiębiorcy? A jeśli tak, to jakie formalności są niezbędne, aby cały proces odbył się zgodnie z prawem?

Co zrobić z kasą fiskalną po zamknięciu działalności?

Zamykając działalność gospodarczą, należy zgodnie z przepisami zakończyć pracę wszystkich kas fiskalnych używanych do rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych.

Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, kończąc na kasie pracę w trybie fiskalnym, przedsiębiorca:

  • W pierwszej kolejności wykonuje ostatni raport fiskalny dobowy,
  • Następnie po przejściu kasy w tryb do odczytu dokonuje wraz z pomocą serwisanta odczytu zawartości pamięci kasy (wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego),
  • W kolejnym kroku składa protokół wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym lub łącznym raportem fiskalnym rozliczeniowym do właściwego naczelnika US (w ciągu 5 dni),
  • Ostatni krok to złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas (do właściwego naczelnika US).

Zawieszenie działalności a kasa fiskalna – zwrot kosztów za ulgi

Niezwykle ważne jest również, aby pamiętać, że zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, podatnik zobowiązany jest do zwrotu odliczonych bądź zwróconych mu kwot przeznaczonych na zakup kasy fiskalnej w przypadku, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów przy użyciu urządzenia zaprzestanie jego używania bądź też nie wywiązuje się z wykonywania obowiązkowego przeglądu technicznego co 2 lata od daty rozpoczęcia ewidencjonowania przez wskazany serwis, bądź też naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, które zostały określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt. 1 i 2.

Czy można sprzedać używaną kasę fiskalną?

Co zrobić z kasą fiskalną po zamknięciu działalności i dopełnieniu wyżej wymienionych czynności określonych w przepisach prawnych? Komu i czy można sprzedać używaną kasę fiskalną, czy też należy ją jeszcze zachować na pewien czas? Po wycofaniu urządzenia fiskalnego i dopełnieniu wszystkich formalności podatnik nie ma obowiązku przechowywania, a jego dalsze przeznaczenie zależy już wyłącznie od przedsiębiorcy. W takim przypadku może zadecydować o utylizacji sprzętu (zwłaszcza w sytuacji, kiedy usterki urządzenia są znaczące dla jego pracy w trybie fiskalnym) bądź dokonać sprzedaży. Należy jednak dodać, że kupujący może kupić taką kasę do użytku tylko w okresie obowiązywania kiedyś tzw. homologacji, a teraz certyfikatu, które są ważne przez okres 3, 4 lub 5 lat. Później takie urządzenie już nie może być uruchamiane do trybu fiskalnego, ani też producent nie wymieni pamięci fiskalnej nowemu użytkownikowi (kupującemu kasę).