Szkolenia

„Większa wiedza, większe możliwości”

Przeprowadzamy szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych, terminali kart płatniczych i oprogramowania.

Szkolimy indywidualnie osoby chcące nabyć dodatkowe kwalifikacje, jak i pracowników firm.

Proponowane szkolenia:

Kurs obsługi kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych

Szkolenie ma na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób poszukujących pracy oraz zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia.

Celem szkolenia jest NABYCIE WIEDZY PRAKTYCZNEJ i umiejętne wykorzystanie urządzeń i technologii z jakimi większość pracowników w handlu ma do czynienia (kasa fiskalna, czytnik kodów kreskowych, terminal kart płatniczych).

Szkolimy z OBSŁUGI RÓŻNYCH RODZAJÓW KAS FISKALNYCH, co pozwoli zdobyć większe kwalifikacje i przygotowanie do samodzielnej pracy. 

Szkolenie obejmuje kasy najczęściej spotykane w małych, średnich placówkach handlowo-usługowych oraz dużych sklepach.

Prawdopodobnie JAKO JEDYNI OFERUJEMY:

ZAJĘCIA W KAMERALNYCH GRUPACH (max. 6os)

ZDOBYCIE NOWYCH KWALIFIKACJI I NABYCIE PRAKTYCZNEJ WIEDZY W KRÓTKIM CZASIE – 6godz.

NISKI KOSZT SZKOLENIA

Tematyka szkolenia:

I.      Wyjaśnienie zagadnień prawnych:

Ewidencja sprzedaży w oparciu o Ustawę o podatku od towarów i usług, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych

Rozporządzenie  Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania

Przepisy regulujące zasady przechowywania dokumentów emitowanych przez urządzenia rejestrujące

II. Omówienie rodzajów urządzeń fiskalnych:

– urządzenia fiskalne w małych placówkach handlowo-usługowych

– urządzenia fiskalne w średnich i dużych sklepach

III. Omówienie form sprzedaży:

– sprzedaż na kodach towarowych

– sprzedaż z wykorzystaniem kodów kreskowych, przy pomocy urządzeń wspomagających sprzedaż (czytnik kodów kreskowych)

IV. Numer PLU, numer unikatowy, numer seryjny, numer ewidencyjny

V. Paragon

– budowa paragonu

– prawidłowość oznaczenia nazw towarów na paragonie fiskalnym

VI. Sprzedaż, anulowanie sprzedaży, anulowanie błędnie wystawionego paragonu,  reklamacja, zwrot towaru, obowiązkowe raporty

VIII. Ćwiczenia:

– sprzedaż na kasach fiskalnych

– obsługa terminala kart płatniczych

– czynności związane z wymianą papieru

Ukończenie szkolenia potwierdzamy wydaniem imiennego certyfikatu.

Zainteresowanych proszę o kontakt: 515 27 76 84

Celem szkolenia jest umiejętne wykorzystanie funkcjonalności kas fiskalnych / oprogramowania wykorzystywanego w zależności od branży  oraz przygotowanie do samodzielnej pracy.

W szkoleniu wykorzystujemy:

-urządzenia fiskalne firmy: Novitus, Datecs, Elzab lub Sharp

-oprogramowanie:

do obsługi i zarządzania sklepem:                  PC-Market, KC-Firma, Small Business,

do obsługi i zarządzania gastronomią:           Bistro, Gastro Pos, Gastro Szef, Soga,

do obsługi i zarządzania hotelem:                  Chart, Soho,

do zarządzanie relacjami z klientami:             CRM

Listy referencyjne polecające usługi szkoleniowe prowadzone przez naszą firmę:

Referencje_szkolenia_young_business
Referencje_szkolenia_ALPHA