INWENTARYZATORY/ TERMINALE DANYCH

Kolektory danych to przenośne, programowalne urządzenia elektroniczne, które usprawniają procesy związane z działalnością placówki handlowej, takie jak: inwentaryzacja, wprowadzanie dostaw, kontrola cen, przyjmowanie zamówień czy gromadzenie danych.

Terminale danych przeznaczone są dla sklepów, firm produkcyjnych, magazynów, centr logistycznych, firm spedycyjnych.

Korzyści ze stosowania inwentaryzatorów/ terminali danych:

  • pozwala na skrócenie czasu dostaw, wydań i inwentaryzacji nawet o 60% czasu,
  • minimalizacja błędów powstających podczas „ręcznego” wprowadzania danych do dokumentów,
  • szybka i łatwa inwentaryzacja,
  • pełne wykorzystanie kodów kreskowych,
  • usprawnienie zarządzania przepływem towarów w firmie,
  • usprawnienie i przyspieszenie obiegu dokumentów.

Pamięć robocza: 1MB = ok. 7000 kodów towarowych