OPROGRAMOWANIE DLA SKLEPÓW

Jedną z najważniejszych rzeczy w krwioobiegu sklepu, czy innego punktu handlowego, w tym restauracji itp. jest czytelna i pełna informacja o towarach, w tym obrotach, zyskach, stratach uzyskanych dzięki sprzedaży.
Dzięki zastosowaniu dostarczanego przez nas od ponad 20 lat innowacyjnego oprogramowania Small Business lub PC-MARKET możecie Państwo te informacje otrzymywać.

Small Business w wersji Bistro dedykujemy barom, lokalom typu fast food, kawiarniom, restauracjom, pizzeriom oraz pubom. Jego szeroka funkcjonalność pozwala uzyskiwać informacje o obrotach i przepływach towarów, ale również skutecznie zarządzać personelem. Bistro wyposażony jest w intuicyjny interfejs, dzięki temu nawet w 20 minut jestem w stanie przeszkolić nowo wprowadzaną osobę do pracy z klientami.

Dzięki programom takim jak PC-MARKET oraz Small Business firma handlowa /sklep itp. będą sprawnie zarządzane programy, bowiem pozwalają na raportowanie finansowe, sprawną inwentaryzację, pełną gospodarkę magazynową, wydruk etykiet, kompletny obieg dokumentów, kontrolę cen zakupu, prowadzenie sprzedaży detalicznej i wiele innych niezbędnych działań.
System te usprawnią funkcjonowanie supermarketów, a także średnich i dużych sklepów lub całej sieci.

Dostarczamy nowoczesne i niezawodne rozwiązania informatyczne, wspierając efektywne funkcjonowanie sklepów, lokali gastronomicznych oraz innych punktów usługowych. Innowacyjne oprogramowanie Small Business Bistro dedykujemy barom, lokalom typu fast food, kawiarniom, restauracjom, pizzeriom oraz pubom. Jego szeroka funkcjonalność pozwala skutecznie zarządzać personelem. Wyposażony jest w intuicyjny interfejs.

Zapewniamy także oprogramowanie dla sklepów PC Market, który pozwala na raportowanie finansowe, sprawną inwentaryzację, pełną gospodarkę magazynową, wydruk standardowych cenników i etykiet, kompletny obieg dokumentów, kontrolę cen zakupu, prowadzenie sprzedaży detalicznej i wiele innych niezbędnych działań. System ten usprawni funkcjonowanie supermarketów, a także średnich i dużych sklepów lub całej sieci.

Propozycje systemów sprzedaży:

Sprzedaż na kasie fiskalnej, z komputerem na zapleczu

Sprzedaż na komputerowym stanowisku z drukarką fiskalną

DUŻY SKLEP

SIEĆ SKLEPÓW

OPROGRAMOWANIE, KTÓRE JEST NIEZBĘDNE W KAŻDYM SKLEPIE

Oprogramowanie dla sklepów wiąże się z szeregiem korzyści dla firmy. Oznacza usprawnione zarządzanie, lepszą kontrolę i planowanie dalszych kroków w kierunku rozwoju. W zależności od funkcji i zapotrzebowania, oprogramowanie dla sklepów może być dopasowane pod kątem konkretnej firmy. Warto zaznaczyć, że kupując oprogramowanie dla sklepów za pośrednictwem naszej firmy, sklep zyskuje nie tylko wysokiej jakości produkt, ale także profesjonalną pomoc z wdrożeniem systemu komputerowego oraz podczas jego użytkowania. Nasi informatycy, to specjaliści w swojej dziedzinie, dlatego oprogramowanie dla sklepów będzie działało szybko i niezawodnie.

OPROGRAMOWANIE DLA SKLEPÓW TO SZYBSZE PRZYJĘCIE DOSTAWY I UMARŻOWIENIE TOWARÓW

Oprogramowanie dla sklepów pozwala na łatwe wprowadzanie faktury do komputera, automatyczne ustalenie cen na podstawie podanego procentu marży i wpisanie cen zakupu towarów. Jedną z ważniejszych zalet, jakie daje oprogramowanie dla sklepów, to łatwe rozbicie opakowań zbiorczych na produkty i ceny jednostkowe. Oprogramowanie dla sklepów pozwala na takie usprawnienia wprowadzania danych, jak:
– wczytanie faktury wystawionej przez dostawcę, – wykorzystanie inwentaryzatora przez wczytanie kodów kreskowych opakowań, – korzystanie z czytnika kodów kreskowych.
Oprogramowanie dla sklepów pozwala także na wydruk etykiet i programowanie kas fiskalnych. Dzięki temu, że ceny oraz kody kreskowe będą wprowadzone do wewnętrznego systemu, będą one automatycznie przekazywane do kasy fiskalnej do grupy towarów nowych i przecenionych. Z kolei wymiana etykiet wiąże się z komputerowym wydrukiem na drukarce etykiet albo zwykłej. Oprogramowanie dla sklepów umożliwia ustalenie i drukowanie cen w jednostkach odniesienia, obowiązujących po wejściu Polski w skład Unii Europejskiej. Biorąc to pod uwagę, oprogramowanie dla sklepów znacząco skraca czas przyjęcia dostawy.

OPROGRAMOWANIE DLA SKLEPÓW TO SZYBSZA SPRZEDAŻ, MNIEJ BŁĘDÓW I SPRAWNIEJSZA INWENTARYZACJA

Oprogramowanie dla sklepów pozwala na korzystanie z kodów kreskowych. Przez to, że są one identyfikowane przy kasie przy użyciu czytników kodów kreskowych, proces sprzedaży poszczególnych produktów jest krótszy. A przez to, że nie są one wprowadzane do komputera ręcznie, zmniejsza się także ryzyko błędów. Oprogramowanie dla sklepów w tym aspekcie jest spotykane we wszystkich hipermarketach. Po zatwierdzonej sprzedaży program automatycznie pobiera dane z kas i drukarek fiskalnych, a informacje na temat ilości i ważności sprzedawanych towarów są cały czas aktualizowane w komputerze na magazynie.

Oprogramowanie dla sklepów to także przyspieszenie inwentaryzacji. Zapewniają to inwetaryzatory albo skanery kodów kreskowych. Podczas ręcznego spisywania i liczenia towarów, trzeba wszystko sprawdzać kilkukrotnie, a i tak pojawiają się błędy. Oprogramowanie dla sklepów te problemy rozwiązuje. Sporządzone w komputerze zestawienie w znacznym stopniu minimalizuje błędy, a program przygotowuje czytelny wydruk ilościowy i wartościowy wszystkich posiadanych na stanie towarów. Nawet przy takich produktach, które nie posiadają swoich kodów kreskowych, jak warzywa i mięso, oprogramowanie dla sklepów przychodzi z pomocą. W tym celu wystarczy je ometkować kodami wagowymi, pozwalającymi na identyfikację towaru razem z podaną ilością. Oprogramowanie dla sklepów pozwala na szybkie ustawienie wag metkujących.

ZAMÓWIENIA I KORZYSTANIE Z ELEKTRONICZNEJ OFERTY DOSTAWCY Z UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA DLA SKLEPÓW

Oprogramowanie dla sklepów pozwala na analizę rotacji i zapasów w magazynie. Dzięki kilku prostym działaniom można wyeksportować listę towarów, jakie trzeba zamówić. Spis powstaje w oparciu o analizę sprzedaży w ostatnim czasie i stan bieżący. W ten sposób oprogramowanie dla sklepów wiąże się z automatycznym ustaleniem zamówienia, pod kątem wskazanej liczby dni. Ponadto wyliczona zostaje szacunkowa kwota, jaką będzie trzeba zapłacić. Wyświetlone zostają również te produkty, których jest zbyt dużo.

Biorąc pod uwagę te możliwości, oprogramowanie dla sklepów pozwala na zmniejszenie zapasów, poszerzenie asortymentu i bardziej świadome zamówienia. Wielu dostawców wysyła cenniki drogą internetową, co oprogramowanie dla sklepów pozwala wykorzystać. W ten sposób zamówienie będzie lepiej przemyślane, ceny zakupu będą aktualne, w tym widoczne będą nowości i promocje. Zamówienie robione w ten sposób stanie się przejrzystsze niż, gdyby cennik był w wersji papierowej.

KONTROLA PRACOWNIKÓW Z OPROGRAMOWANIEM DLA SKLEPÓW

Przez to, że oprogramowanie dla sklepów na bieżąco aktualizuje zapasy towarów, można na wyrywki sprawdzić stan faktyczny poszczególnych produktów. Ewentualne nieścisłości i braki, będą wykryte natychmiastowo. Oprogramowanie dla sklepów posiada funkcję wyliczania istniejącej różnicy, a historia obrotu towarem pozwala na wyjaśnienie przyczyn niezgodności i wykrycie winnych.

Oprogramowanie dla sklepów wiąże się z gromadzeniem dokumentów w pamięci. W ten sposób, w każdej chwili można pozyskać wszystkie potrzebne informacje na temat sklepu. Szybko można zweryfikować zysk za dany dzień, średnią marżę, ilość klientów, wartość średniego koszyka, które towary sprzedają się dobrze, a które wprost przeciwnie. Oprogramowanie dla sklepów jest najczęściej stosowane do zestawień towarów, osób sprzedających, okresów, godzin i dni tygodnia, producentów, dostawców i kategorii.

ANALIZY WYNIKÓW PRZEPROWADZANE Z OPROGRAMOWANIEM DLA SKLEPÓW

Przez poszczególne zestawienia, oprogramowanie dla sklepów pozwala na ustalenie, w jakich godzinach sklep odwiedza najwięcej klientów. Można dzięki temu sterować liczbą potrzebnych pracowników, czy czasem pracy sklepu. Jest również możliwa weryfikacja, które z towarów przyciągają kupujących, przynoszą największe zyski. Oprogramowanie dla sklepów to opcja pozyskania informacji dotyczącej tego, co kupują klienci w zależności od stopnia zamożności, który ze sklepów odwiedzają najchętniej i o jakiej porze. Wiedza dotycząca preferencji odbiorców jest kluczowa przy doborze asortymentu.

Posiadając oprogramowanie dla sklepów, warto pokusić się o to, by porównywać towary w ramach konkretnych kategorii i ustalić, które z nich są kupowane częściej, a które nie i jedynie zajmują miejsce na półce. W ten sposób można zwolnić przestrzeń na półkach na poczet tego, na co jest największy popyt. Eliminacja towarów zalegających może być postrzegana także jako uwolnienie zamrożonego kapitału, wymiana asortymentu i zmniejszenie kosztów związanych z przeterminowaniem się produktów. Oprogramowanie dla sklepów pozwala na weryfikację tego, które towary powinny być zamawiane w mniejszych ilościach albo w jakich przypadkach warto renegocjować ceny zakupu.

OPROGRAMOWANIE DLA SKLEPÓW TO SPRAWNIEJSZE ROZLICZANIE KONTRAHENTÓW, WERYFIKACJA KAS GOTÓWKOWYCH I KONT BANKOWYCH

Oprogramowanie dla sklepów pozwala na prowadzenie kartoteki obrotów. Możliwe jest śledzenie obrotów, zadłużeń i terminów. Jest opcja wystawienia i wydruku dokumentów Kp, Kw, ponagleń, wezwań do zapłaty, obliczane są odsetki za zwłokę przy niezapłaconych fakturach lub zapłaconych po terminie. Można również zestawić długi przeterminowane i potwierdzenie sald. Oprogramowanie dla sklepów poprzez wystawienie wszystkich wymienionych dokumentów, pozwana na obserwowanie oraz kontrolę stanu kas i kont. Drukowane są raporty kasowe i bankowe pozwalające na kontrolę zgodności wystawionych dokumentów z początkowymi i końcowymi stanami kont i kas. Polecenia przelewów mogą zostać wydrukowane na oryginalnych formularzach bankowych.

OCENA KONDYCJI FIRMY Z OPROGRAMOWANIEM DLA SKLEPÓW

Oprogramowanie dla sklepów< umożliwia tworzenie raportu, który pozwala na szybką ocenę kondycji firmy. Na wydruku znajdują się informacje dotyczące kapitału firmy w różnych postaciach oraz zmianach, jakie w tym obrębie zachodzą. Łączną wartość kapitału oznacza suma stanów kas i kont bankowych, długów i wierzytelności, a także wartości zapasów obecnych w magazynie. Wszystkie operacje kasowe, bankowe, regulacje długu, zakupy i sprzedaże, oznaczają zmianę struktury kapitału. Oprogramowanie dla sklepów ilustruje wiele istotnych szczegółów, jak struktura długów ze względu na przeterminowanie, wartość zakupów z podziałem na rodzaj kosztu, czy wartość sprzedaży z wyliczeniem zysku i marży.

OPROGRAMOWANIE DLA SKLEPÓW TO POMOC KSIĘGOWA I KADROWO-PŁACOWA

Oprogramowanie dla sklepów to także nieoceniona pomoc księgowa. Na podstawie zestawu faktur zakupu i sprzedaży sporządzane są dokumenty dla urzędu skarbowego, jak ewidencja zakupu i sprzedaży, księga podatkowa, deklaracja PIT-5 i PIT5L oraz VAT-7. Oprogramowanie dla sklepów pozwala na ich wydruk na zwykłych czystych kartkach albo poprzez nadruk na oryginalnych formularzach.

Oprogramowanie dla sklepów może zostać wykorzystane jako wsparcie kadrowo-płacowe. Na podstawie wpisanej kwoty wynagrodzenia, automatycznie obliczane i sporządzane są wszelkie niezbędne dokumenty do rozliczania pracowników, uczniów i właścicieli, w tym do umowy zlecenie, umowy o pracę, odcinka płacowego, świadectwa pracy, polecenia przelewu, deklaracji PIT-4, Pit-8, PIT-11, karty wynagrodzeń. W zależności od potrzeb oprogramowanie dla sklepu może automatycznie eksportować dane do programu Płatnik albo księgi podatkowej.

OPROGRAMOWANIE DLA SKLEPÓW TO WIĘKSZE ZYSKI!

Oprogramowanie dla sklepów w jeszcze inny sposób przyczynia się do powiększenia zysków przedsiębiorstwa. Pozwala ono na wystawianie dokumentów sprzedaży z użyciem kart rabatowych. Jeżeli klient będzie odczuwał korzyści płynące z tego, że odwiedza sklep, chętniej będzie robił w nim zakupy. Jest to jedna z fundamentalnych podstaw systemu lojalnościowego. Oprogramowanie dla sklepów umożliwia udzielenie dodatkowego upustu, w zależności od wysokości zrobionych zakupów, czy rozdawania nagród osobom najczęściej kupującym. W efekcie stosowania takich rozwiązań liczba i kwota, na jaką robione są zakupy wzrośnie, a to przełoży się na większe zyski dla sklepu.

Oprogramowanie dla sklepu:

SYMPLEX  SMALL BUSINESS

od 600 zł netto

INSOFT PC MARKET

od 550 zł netto