SPRAWDZARKI CEN

W sklepie samoobsługowym, wszystkie towary których cena przekaracza 5zł powinny być oznaczone etykietą z ceną. Rozwiązaniem pozwalającym uniknąć metkownia wszystkich towarów jest wyposażenie sklepu w sprawdzarkę cen. Na każde rozpoczęte 400 m2 powierzchni sprzedaży obiektu handlowego powinien przypadać 1 weryfikator cen, nie uwzględniając czytników zainstalowanych w kasach rejestrujących.

Korzyści z wyposażenia sklepu w sprawdzarkę cen:

- uniknięcie obowiązkowego oznaczenia wszystkich towarów metką z ceną,

- oszczędność czasu przeznaczonego na metkowanie towarów,

- łatwiejsza przecena towarów,

- szybka weryfikacja ceny produktu przez klienta.