MONITORING

Korzyści wynikające z monitoringu:

  • Poprawa bezpieczeństwa
  • Obniżenie kosztów
  • Pełna kontrola z każdego miejsca na świecie (oglądanie obrazu zdalnie przez internet)

Całodobowy obserwator zarejestruje każde zdarzenie.

  • kolorowy obraz
  • obraz w dzień i w nocy
  • rejestracja obrazu w archiwum na conajmniej 7 dni
  • wykrywanie ruchu
  • zapisanie dźwięku

Zestaw WEWNĘTRZNY 4 kamery sufitowe:

- obserwacja sklepu, kontrola kasy

- monitoring pomieszczeń

Zestaw ZEWNĘTRZNY 4 kamery z widzeniem nocnym:

- obserwacja pomieszceń w nocy

- monitoring budynku

Zestaw MIESZANY 2 kamery zewnętrzne z widzeniem nocnym i 2 wewnętrzne sufitowe:

- pełen monitoring biura

- obserwacja sklepu, kontrola kasy

Zestaw MIESZANY 4 kamery zewnętrzne z widzeniem nocnym i 4 wewnętrzne sufitowe:

- budynek biurowy

- budynek sklepu

- pomieszczenia biurowe

- parking

- zakład produkcyjny