OPROGRAMOWANIE DLA GASTRONOMII

NOWOCZESNE SYSTEMY DO ZARZĄDZANIA GASTRONOMIĄ

Oprogramowanie dla gastronomii, jakie znajduje się w naszej ofercie, to doskonałe rozwiązanie zarówno dla firm, które dopiero rozpoczynają działalność w tym sektorze, jak i tych, które od dłuższego czasu działają w tej branży. Oprogramowanie dla gastronomii przygotowane dla naszych klientów to doskonały sposób na zwiększenie efektywności pracy i lepszego zarządzania lokalem gastronomicznym.

WIĘKSZE ZYSKI Z OPROGRAMOWANIEM DLA GASTRONOMII

Gastronomia jest branżą, w której panuje duża konkurencyjność, dlatego sukces można osiągnąć jedynie posiadając rozległą wiedzę i odpowiednie narzędzia. Ich przykładem jest oprogramowanie dla gastronomii. Wśród wielu korzyści, jakie płyną z użytkowania naszego oprogramowania wymienić należy skuteczne zarządzanie, sprawną i szybką realizację zamówień, czy wprowadzenie kart rabatowych. Ogół działań, na jakie pozwala oprogramowanie dla gastronomii ma na celu zwiększenie zysków i zachęcenie klientów do ponownego odwiedzenia danego miejsca.

Współpracujące z nami firmy, które już wdrożyły oprogramowanie dla gastronomii szybko dostrzegły, jak bardzo wpływa ono na organizację lokalu, a także kontrolę sytuacji finansowej. Posiadamy ogromne doświadczenie w branży gastronomicznej, dlatego wszyscy przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na skorzystanie z oferowanych przez nas rozwiązań, mogą liczyć na kompleksowe wsparcie. Jesteśmy profesjonalistami, dlatego chętnie pomagamy wdrożyć oprogramowanie dla gastronomii.

3d rendering point of sale system for store management

KORZYŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA DLA GASTRONOMII

Każdy właściciel lokalu gastronomicznego chce, aby przynosił on jak największe dochody. W tym celu wszystkie procesy muszą być tak zoptymalizowane, by kontrola i zarządzanie całością były jak najlepsze. Oprogramowanie dla gastronomii daje wyraźne rezultaty na takich płaszczyznach, jak:
– eliminacja ewentualnych nadużyć ze strony personelu,
– ułatwienie kontroli wydawanych potraw, napojów i alkoholu,
– wyliczanie wartości przychodów, rozchodów, sprzedaży i marży na poszczególne dni i miesiące,
-minimalizacja strat lokalu,
– lepiej skoordynowana komunikacja między kelnerami, barem a kuchnią,
– sprawniejsze przyjmowanie zamówień – po przyjęciu zamówienia, będzie ono automatycznie drukowane dla kuchni,
– większa efektywność personelu przez prowadzenie rozliczeń do wynagrodzenia,
– kontrola rzetelności osób zatrudnionych.

OPROGRAMOWANIE DLA GASTRONOMII A SPRAWNE ZARZĄDZANIE LOKALEM

Oprogramowanie dla gastronomii to wiele zalet dla właściciela lokalu. Jego odpowiednie zastosowanie pomaga uzyskać wszystkie wyżej wymienione cele. Jeżeli oprogramowanie dla gastronomii będzie kupione pod kątem zarządzania lokalem, na liście korzyści jest to, że na bieżąco można widzieć wszystkie wpływy i koszty oraz dokonywać wielu analiz. Sprzedaż w miejscu, które posiada oprogramowanie dla gastronomii odbywa się z udziałem komputera z ekranem dotykowym. Przypomina to pracę z kasą fiskalną, jednak różnicą jest to, że klawisze wyświetlają się na ekranie, a sam wybór potraw jest prostszy, przez co proces trwa krócej.

Oprogramowanie dla gastronomii to nie tylko szybsze wprowadzenie zamówionych potraw. Dzięki kodom albo kolorom można zidentyfikować kelnera odpowiedzialnego za poszczególne zamówienie. Oprogramowanie dla gastronomii pozwala także na lepszą gospodarkę magazynem, bazując na dokumentach magazynowych i sprzedaży. Pozwala to na kontrolę nad kosztami, raportami i analizami.

OPROGRAMOWANIE DLA GASTRONOMII DLA ZWIĘKSZENIA LICZBY KLIENTÓW

Patrząc na liczbę lokali gastronomicznych, trzeba mieć pomysł na to, w jaki sposób pozyskać i utrzymać klientów. Tutaj także przydatne jest oprogramowanie dla gastronomii. W swojej wizji rozwoju można wykorzystać karty stałego klienta i karty rabatowe. Będą one zachęcały do odwiedzenia danego miejsca, a do tego przez posiadane logo, wpływają na budowanie marki, zwiększając tym samym jego atrakcyjność. Oprogramowanie dla gastronomii pozwala na stosowanie takich elementów, jak ekrany dotykowe, drukarki zamówień, czy czynniki kart rabatowych i warto z tych możliwości korzystać.

OPROGRAMOWANIE DLA GASTRONOMII – PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Aby oprogramowanie dla gastronomii było w pełni funkcjonalne, powinno być rozplanowane w odniesieniu do konkretnego lokalu, jego działalności, wielkości i zasobów ludzkich. Jedynie w ten sposób możliwe będzie odniesienie maksymalnych korzyści. Stanowisko sprzedawcy uzupełnione o oprogramowanie dla gastronomii z naszej oferty może wyglądać następująco. Komputer POS z wbudowanym ekranem dotykowym pozwalającym na szybsze i wygodniejsze obsługiwanie klientów. Zabonowanie poszczególnych pozycji oznacza natychmiastowe przesłanie zamówienia w inne miejsca lokalu, np. do kuchni.

Oprogramowanie dla gastronomii w tym przypadku będzie przydatne przy wystawianiu rachunku. Na drukarce fiskalnej będzie wydrukowany paragon, który może być szybko zastąpiony przez drukowaną na zapleczu albo stanowisku sprzedawcy fakturę VAT. Wystarczy, że lokal będzie wyposażony w drukarkę. Oprogramowanie dla gastronomii pozwala odłożyć na bok notesy, w których kelnerzy w pośpiechu spisują zamówienia. Zamówienie może być złożone bezpośrednio za pomocą ekranu dotykowego. Aplikacja jest skomunikowana drogą radiową z siecią lokalną obiektu, przez co natychmiastowo zamówione dania wyświetlają się w kuchni. Oznacza to, że oprogramowanie dla gastronomii pozwala na szybsze zbieranie zamówień i przygotowanie stolików, kiedy jednocześnie jedzenie już jest przygotowywane. Klienci lokalu od razu docenią tak sprawną obsługę i zapragną wrócić w przyszłości.

DODATKOWY SPRZĘT W LOKALU

Oprogramowanie dla gastronomii pozwala na stałą pracę kelnerów i barmanów, jednak zaleca się, by na zapleczu było stanowisko zarządzające. Dobrej jakości komputer albo serwer pozwalają na zainstalowanie bazy danych systemu. Program zarządzający pozwoli na wprowadzenie towarów, dokumentów, przepisów, według których będą rozchodziły się składniki przy zamówionych daniach. Oprócz tego oprogramowanie dla gastronomii z jednostką zarządzającą pozwoli na rejestrację czasu pracy, czy definiowania uprawnień pracowników. Nie można zapominać o drukarce, a do tego bardzo przydatny jest czytnik kodów kreskowych, dzięki któremu wprowadzanie dostaw przebiega sprawniej.

ZALETY WSPÓŁPRACY Z NASZĄ FIRMĄ

Współpraca z naszą firmą to możliwość korzystania z usług wysoko wykwalifikowanych informatyków. Oprogramowanie dla gastronomii jest w pełni przemyślane pod kątem potrzeb tego sektora. Poza samą sprzedażą wpieramy klienta od strony informatycznej, także zdalnie. Dzięki temu klient nie ponosi kosztów związanych z dojazdami naszych pracowników, a reakcja na zgłoszone problemy lub usterki jest szybka i skuteczna. Oprogramowanie dla gastronomii usprawniło organizację w wielu polskich firmach, a każdego roku kolejne firmy gastronomiczne decydują się na jego instalację u siebie. Do współpracy z nami zachęcamy wszystkich, którzy chcą, aby oprogramowanie dla gastronomii było w jak największym stopniu dopasowane do bieżących potrzeb ich firmy.

Oprogramowanie dla gastronomii dostępne w naszej ofercie:
GASTRO  od 1690 zł netto
   SOGA(opis programu) od 1590 zł netto
                     BISTRO(opis programu) od 999zł netto

2. Zastosowanie kart rabatowych, kart stałego klienta

Korzyści z zastosowania kart rabatowych:

Stosując się do zasady, że łatwiej jest utrzymać klienta niż go pozyskać, karty rabatowe są rozwiązaniem, które pozwoli wynagradzać klientów atrakcyjnymi rabatami, w zamian za lojalność oraz zachęci ich do ponownego skorzystania z oferty lokalu. Dodatkowo stanowią formę reklamy, budują markę i atrakcyjność lokalu.

3. Zastosowanie pozostałych elementów systemu: drukarki zamówień, ekrany dotykowe, czytniki kart rabatowych, drukarki fiskalne, bonowniki itp.

Informatyzujemy: Fast foody, restauracje, bary, puby, kawiarnie, pizzerie, dyskoteki, itp.

Przykładowy system gastronomiczny – Korzyści z wdrożenia systemu:

W zależności od wielkości obiektu warto rozważyć rozbudowę systemu tak, aby kontrola nad obiektem oraz wykorzystanie sprzętu i zasobów ludzkich było rozplanowane optymalnie.

Przyjmowanie zamówienia – stanowisko sprzedaży:

Komputer POS w obudowie zintegrowanej z ekranem dotykowym. Dzięki ekranowi dotykowemu obsługa klientów jest wygodna i szybka. Zabonowanie pozycji powoduje natychmiastowe wysłanie zamówienia na drukarki zamówień w różne miejsca obiektu w zależności od zdefiniowanego przez użytkownika miejsca przeznaczenia, np. napoje na bar, pozycje obiadowe na kuchnię, a pizze na stanowisko przy piecu na pizzerii. W momencie zamknięcia rachunku drukowany jest paragon fiskalny na drukarce fiskalnej, a w razie potrzeby, paragon ten można szybko zastąpić fakturą VAT drukowaną na zapleczu, lub przy stanowisku sprzedaży, jeżeli tylko jest ono wyposażone w drukarkę do tego przeznaczoną, czyli np. zwykłą drukarkę laserową.

Palmtop, bonownik  pozwoli kelnerowi zamiast zapisywania zamówień w notesie, wprowadzić zamówienie bezpośrednio w aplikacji za pomocą ekranu dotykowego palmtopa. Aplikacja komunikuje się drogą radiową z siecią lokalną obiektu, dzięki czemu zamówienie od klienta wysyłane jest do systemu natychmiastowo. W praktyce pozwala to kelnerowi na zbieranie kolejnych zamówień lub sprzątanie stolików podczas, gdy posiłki są już przygotowywane przez innych pracowników obiektu.

Zaplecze – stanowisko menagera:

W celu umożliwienia ciąglej pracy kelnerom i barmanom stanowisko zarządzające powinno znajdować się na zapleczu biurowym. Zaleca się, aby był to solidny komputer, najlepiej serwer, ponieważ zwykle na nim zainstalowana jest baza danych systemu. Program zarządzający służy do wprowadzania towarów, dokumentów dostaw, definiowania receptur, według których surowce będą rozchodowane, wykonywania operacji międzymagazynowych, kontrolowania i analizowania sprzedaży, definiowania uprawnień pracowników, rejestrowania czasu pracy i innych ciekawych, i bardzo przydatnych funkcji do szczegółowego raportowania włącznie. Nieodzowna na zapleczu będzie dowolna drukarka (drukowanie dokumentów magazynowych, faktur, raportów), a często bardzo przydatny okazuje się czytnik kodów kreskowych znacznie przyspieszający wprowadzanie dostaw.

Korzyści z wdrożenia przez naszą firmę – Opieka posprzedażowa:

Nasi doświadczeni informatycy oferują wsparcie informatyczne w obsłudze ww. oprogramowania, również Pomoc Zdalną(przez Internet) bez konieczności wizyty u Klienta, bez kosztów dojazdu do klientaTechnicy gwarantują bardzo szybką reakcję na zgłoszenie interwencji serwisowej urządzeń.

Dodatkowym atutem współpracy z nami:

– możliwe  darmowe przeglądy drukarek fiskalnych*

– zapewniamy urządzenia zastępcze**.

* opcja darmowe przeglądy – możliwa dla klientów którzy mają podpisaną umowę stałej opieki serwisowej infrastruktury informatycznej

** urządzenia zastępcze (komputer, monitor, czytnik kodów)

Informatyczne wsparcie gastronomii – oferta stałej opieki serwisowej infrastruktury informatycznej –  Kompleksowa opieka nad komputerem, oprogramowaniem, drukarką fiskalną, oraz pozostałymi urządzeniami od 50zł netto/m-c