Kto musi posiadać kasę fiskalną w 2022 roku?

Kto musi posiadać kasę fiskalną w 2022 roku?
2022-07-25 SET Bez kategorii

Wraz z początkiem 2022 roku po raz kolejny zmieniły się przepisy dotyczące obowiązku korzystania z kasy fiskalnej. Warto przypomnieć, że obowiązek ewidencji sprzedaży został wprowadzony już w połowie 2019 roku. Dotyczył on większości przedsiębiorców, którzy sprzedają towary oraz oferują usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom zryczałtowanym. Jednak kolejne rozporządzenia w tym zakresie stale poszerzają grono podmiotów, na które został nałożony obowiązek wynikający z ustawy o VAT, gdyż stanowi on podstawę do obliczenia podatku należnego do zapłaty Skarbowi Państwa. Kto w takim razie musi posiadać kasę fiskalną w 2022 roku?

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas fiskalnych wprowadza zmiany

Z kasami fiskalnymi spotykamy się w punktach usługowych czy handlowych już od wielu lat. Jednak w przeszłości były to urządzenia wyposażone wyłącznie w możliwość drukowania paragonów. W obecnych czasach to jednak nie wystarczy, gdyż każdy tego typu sprzęt zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wielu branż musi być podłączony do internetu. Kasy fiskalne podłączone do sieci są w stanie na bieżąco przesyłać informacje o przeprowadzanych transakcjach do Repozytorium Kas, co ukróca próby potencjalnego oszustwa podatkowego, a jednocześnie ułatwia przedsiębiorcom pracę, gdyż nie muszą oni przechowywać kopii paragonów. Tego typu obowiązek regulowany jest nie tylko wcześniej wspomnianą ustawą o VAT, ale również rozporządzeniem Ministra Finansów. Dotyczy ono zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Do 1 stycznia 2022 roku obowiązywało rozporządzenie wydane 28 grudnia 2018 roku.

Przedsiębiorcy nieprzekraczający 20 tysięcy obrotu nadal zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

Rozporządzenie Ministra Finansów z grudnia 2018 roku posiadało zapis mówiący o limicie obrotów, który zwalniał firmy z posiadania oraz użytkowania kasy fiskalnej po jego nieprzekroczeniu. Wynosił on 20 tysięcy złotych obrotu na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych w roku podatkowym. W praktyce oznaczał on, że przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli tego progu w kolejnym roku podatkowym, nie byli zobligowani do prowadzenia ewidencji. Nowe rozporządzenie w tym zakresie nie wprowadziło żadnych zmian, dlatego też limit obrotu 20 tysięcy znaków będzie nadal obowiązujący w 2022 i 2023 roku. Warto również zaznaczyć, że do limitu nie są wliczane takie czynności jak sprzedaż nieruchomości, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Myjnie samochodowe z obowiązkiem zakupu oraz użytkowania kas fiskalnych

Zmiany wprowadzone w nowym rozporządzeniu Ministra Finansów nie są duże i w zasadzie dotyczą jednej branży, a mianowicie myjni samochodowych. Od początku 2022 roku firmy prowadzące ten typ działalności nie będą mogły ubiegać się o zwolnienie z posiadania oraz użytkowania kasy fiskalnej, nawet w przypadkach, gdy nie osiągną znajdującego się w rozporządzeniu limitu obrotów rocznych. Nowe przepisy dotyczą zarówno tradycyjnych myjni samochodowych, jak i nowoczesnych samoobsługowych obiektów, które nie wymagają obecności personelu.

W jakich przypadkach bezsprzecznie należy posiadać i korzystać z kas fiskalnych?

Tego typu informacje znajdziemy w §4 Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Można przeczytać w nim, że obowiązek ten dotyczy firm prowadzących dostawy:

 • gazu płynnego;
 • części do silników i silników spalinowych o różnym przeznaczeniu;
 • nadwozia do pojazdów silnikowych, kontenerów, naczep, przyczep oraz części do nich;
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych;
 • wyrobów optycznych i elektronicznych, komputerów, sprzętu fotograficznego;
 • wyrobów z metali szlachetnych;
 • nośników danych cyfrowych i analogowych, również z danymi;
 • wyrobów tytoniowych i alkoholowych (pow. 1,2%);
 • wody toaletowej i perfum;
 • paliw silnikowych lub domieszek do paliw.

Kolejny punkt rozporządzenia dotyczy obligatoryjnego posiadania i użytkowania kasy fiskalnej w przypadku firm świadczących następujące usługi:

 • przewozów pasażerskich i taksówkowych;
 • badania i przeglądów technicznych pojazdów;
 • opieki medycznej i stomatologicznej;
 • porad prawnych;
 • doradztwa podatkowego;
 • żywienia zbiorowego, w tym cateringu;
 • fryzjerstwa, kosmetyki i kosmetologii;
 • kultury i rozrywki oraz rekreacji w ograniczonym zakresie;
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, opon, ich wymiany i bieżnikowania.