Raporty fiskalne dobowe i miesięczne

Raporty fiskalne dobowe i miesięczne
2023-11-06 edytory Bez kategorii

Korzystając z kasy rejestrującej transakcje, należy mieć na uwadze konieczność uzyskiwania dwóch rodzajów wydruków. Raporty fiskalne dobowe i miesięczne to rodzaj dokumentów, zawierających szczegółowe dane dotyczące wartości sprzedaży i wysokości podatku, a także wartości sprzedaży zwolnionej od podatku. W zależności od rodzaju można z nich wyczytać informacje na temat prowadzonej ewidencji z danego dnia lub miesiąca. Wykonywanie raportów dobowych i okresowych jest obowiązkowe niezależnie od rodzaju posiadanego urządzenia rejestrującego. Po więcej informacji na temat tego rodzaju zestawień miesięcznych i codziennych zapraszamy do lektury artykułu.

Co trzeba wiedzieć o raportach fiskalnych dobowych?

Jak wskazuje nazwa, raporty fiskalne dobowe wykonywane są codziennie. Należy je wydrukować po zakończeniu sprzedaży danego dnia. Warto wiedzieć, że po uzyskaniu tego rodzaju dokumentu każda kolejna transakcja będzie wliczać się do raportu z następnej daty.

Istotny jest także fakt, że w przypadku braku wykonania takiego zestawienia, po zakończeniu handlu kolejnego dnia wydrukuje się dokument ze sprzedażą z 2 dni, a według przepisów prawa jest to niepoprawne działanie. Możliwe jest za to uzyskanie zestawienia dobowego następnego dnia. Należy go jednak wykonać przed zarejestrowaniem pierwszej transakcji z użyciem kasy fiskalnej. Mimo że na wydruku nie będzie prawidłowej daty, będzie on poprawny, ponieważ na jednym zestawieniu nie mogą znaleźć się dane dotyczące obrotu z dwóch dni.

Kolejnym ważnym zagadnieniem na temat raportów fiskalnych dobowych jest fakt, że należy je wykonywać wyłącznie wówczas, gdy danego dnia miała miejsce przynajmniej jedna transakcja. Jeśli zaś nie doszło do żadnej sprzedaży, nie ma potrzeby uzyskiwania takiego wydruku. Nie będzie on miał bowiem wartości, jako że nie wpłynie na prowadzenie księgowości i obliczanie należnego do zapłaty podatku. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku dokumentów miesięcznych.

Najważniejsze informacje o raporcie dobowym i miesięcznym

Oprócz zestawień dobowych podatnicy zobowiązani są do wykonywania jeszcze jednego rodzaju wydruków, jakimi są raporty fiskalne miesięczne. Według przepisów należy je sporządzać po zakończeniu miesiąca, w którym prowadzona była sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników. Można je wykonać najpóźniej do 25. dnia kolejnego okresu rozliczeniowego. Jeśli nie zostaną w tym czasie dokonane żadne transakcje, sytuacja jest taka sama, jak w przypadku wydruków codziennych. Nie trzeba wówczas wykonywać raportu fiskalnego miesięcznego, gdyż nie wpłynie on na wysokość podatku do zapłaty przez firmę.

Treść takiego dokumentu zawiera informacje dotyczące obrotu i kwoty podatku za dany okres w ujęciu według sprecyzowanych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej z podatku. Ich sporządzanie jest niezwykle ważne nie tylko z punktu widzenia prawa, ale też ze względu na fakt, że stanowią one podstawę do rozliczenia podatkowego przedsiębiorcy.

Dlaczego raporty fiskalne są obowiązkowe?

Sporządzanie takich zestawień, zarówno dobowych, jak i miesięcznych, jest regulowane przepisami prawa. Na podstawie zwartych w nich informacji oblicza się wysokość należnego do zapłaty podatku przez dane przedsiębiorstwo. Ponadto takie wydruki stanowią podstawę prowadzenia księgowości firmy.

Warto też mieć na uwadze fakt, że zestawienia dobowe traktowane są jako raport zerujący kasy fiskalnej. Oznacza to, że jego wydruk zeruje licznik urządzenia. Stanowi to zabezpieczenie użytkownika kasy przed przypadkowym zestawieniem niewłaściwych danych i jest gwarancją poprawności prowadzonej dokumentacji. Zestawienie fiskalne miesięczne nie zeruje licznika, ponieważ ma jedynie charakter odczytujący.

Sporządzanie raportów na kasie online

Wykonywanie zestawień dziennych i miesięcznych jest obowiązkowe niezależnie od rodzaju posiadanej kasy fiskalnej. W przypadku urządzeń online raporty dobowe są sporządzane w formie elektronicznej. Są więc zapisywane w pamięci chronionej i tam przechowywane. Z kolei w przypadku zestawień miesięcznych konieczny jest wydruk dokumentu w formie papierowej, którą należy obowiązkowo przechowywać i chronić przed zniszczeniem lub zgubieniem.