Ustawa o kasach online dopiero w przyszłym roku

Ustawa o kasach online dopiero w przyszłym roku
2019-01-03 SET Bez kategorii

Wczoraj (29 listopada 2018) w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie przedstawicieli producentów (zarząd KIGEiT) z dyrektorem Departamentu Podatków od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów Wojciechem Śliżem oraz jego zastępcą Zbigniewem Makowski.

 

Na spotkaniu zostało praktycznie potwierdzone, że projekt Ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o Miarach (czyli „nasza ustawa o kasach online”) nie będzie procedowana w tym roku w Komisji Finansów Publicznych ani tym bardziej w Sejmie.

 

Oznacza to, że ustawa nie wejdzie w życie 1 stycznia 2019. Nie zostanie również do tego czasu podpisane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (którego projekt ostatnio był w konsultacjach publicznych). Ten sam los (odsunięcie w czasie) spotka także inny projekt zmiany ustawy o VAT wprowadzający obowiązek umieszczania NIPu nabywcy na paragonach, do których mają być wystawiane faktury VAT.

 

Nie są na razie znane terminy, kiedy te ustawy/rozporządzenia mają wejść w życie. Przesunięcie może być o miesiąc, dwa, lub o kwartał.

 

Ministerstwo Finansów chce zachować obecnie przewidywany termin wprowadzenia obowiązku rozpoczęcia używania kas online dla pierwszych grup podatkowych (stacje paliw, mechanika samochodowa, oponiarska itp.) czyli od 1 lipca 2019. Jest to uzależnione od przebiegu prac legislacyjnych w sejmie.
Powyższe oznacza, że po 1 stycznia 2019:

  • nadal można będzie sprzedawać kasy z kopią papierową
  • nadal będzie można wymieniać pamięci fiskalne w kasach z kopią papierową
  • nadal będzie można dokonywać odliczenia (700 zł) na kasy z kopią papierową oraz kopią elektroniczną
  • nawet po otrzymaniu homologacji na kasy fiskalne online nie będzie można ich sprzedawać
  • przekazywania oraz organizacja serwisów kas pozostaje bez zmian
  • nie ma obowiązku umieszczania NIPu nabywcy na paragonach, do których mają być wystawiane faktury VAT

Jedynie, na podstawie § 67 Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 28 maja 2018 roku (który brzmi: „W przypadku kas z papierowym zapisem kopii przepisy dotychczasowe stosuje się do dnia 31 grudnia 2018 r.”) producenci nie będą mogli zgłaszać do homologacji urządzeń z kopią papierową.

 

Żaden z projektowanych zapisów ustawy czy rozporządzeń nie zabrania podatnikom używania kas z kopią papierową, jeśli taką kasę już posiadają.

Wejście w życie Ustawy będzie skorelowane czasowo z wejściem w życie Rozporządzenia MF w sprawie kas (warunków stosowania, organizacji serwisu itp.), oraz ustawą wprowadzającą obowiązek umieszczania NIPu nabywcy na paragonie w celu wystawienia faktury VAT.

 

 

źródło: https://online.novitus.pl/aktualnosci,ustawa-o-kasach-online-dopiero-w-przyszlym-roku,41